رادمهررادمهر، تا این لحظه 6 سال و 4 ماه و 14 روز سن دارد

بخشنده همچون خورشید

چهارسال و شش ماهگيت

در بنفشه زار چشم تو من زبهترین بهشت ها گذشته ام من به بهترین بهار ها رسیده ام تو همزبان بهترین دقایق حیات من لحظه های هستی من از تو پرشده ست   برایت رویاهایی آرزو می کنم تمام نشدني  وآرزوهایی پر شور  که از میانشان چندتایی برآورده شود  برایت آرزو می کنم که فراموش کنی  چیزهایی را که باید فراموش کنی  برایت شوق آرزو می کنم  آرامش آرزو می کنم  برایت آرزو می کنم که با پرواز پرندگان بیدار شوی  و یا با خنده ی کودکان  برایت آرزو می کنم که دوام بیاوری در رکود، بی تفاوتی و ناپاکی روزگار  مهمتر از همه  برایت آرزو می کنم که خودت باشی،مهربانم آخرين روز...
17 اسفند 1395
1